FULLER GENEALOGY

Our FULLER Ancestors

Notes


Tree:  

Matches 401 to 500 of 810

      «Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next»

 #   Notes   Linked to 
401 jaitken@co.wabash.mn.us Repository Source: (R13)
 
402 Jeangon DESCHANET was godfather to Gengon BROICHOT, son of GengonBROICHOT & Catherine BOISSELIER. Déchanet, Gengon (I6410)
 
403 Jens Andersen, 1737 – 1803 var ligesom faderen fæster i Lyngdrup - indtil videre. Da han var 35, giftede han sig med den 20-årige Ane Larsdatter Krog 1752 – 1827.
Tip-tip-oldemor Ane var datter af Lars Berthelsen Krog og Else Margrethe Berthelsdatter Kjærulf, Gandrupgaard i V.Hassing, og hun var faster til tip-oldemor Else Margrethe Berthelsdatter på Nejst. Jens og Ane fik tre børn:
Jens Jensen, f. 6.1.1774, død ung
Lars Jensen, f. 3.2.1776, d.6.6.1843
Else Margrethe Jensen, f. 24.12.1784, død ung.

Også i denne familie - ligesom på Nejst - var økonomien solid. Da Jens i 1795 var 58 år, blev han selvejer af Holtegaard i Dronninglund sogn. Holtegaard hørte under Dronninglund hovedgård, og dens skiftende fæstebønder gjorde hoveri på hovedgården, som siden 1776 ejedes af brigader Halling. Der går en historie om, at Halling, da Jens Andersen henvendte sig til ham for at købe Holtegaard, tvivlede på, at den "tarveligt udseende fæstebonde fra Lyngdrup" kunne betale ret meget, og satte prisen derefter. Først bagefter fik Halling at vide, at Jens Andersen var en af de mest velhavende fæstebønder, og Halling skal have ærgret sig over at have solgt for billigt.

Jens nåede at v re ejer af Holtegaard i otte år til sin død i 1803, 66 år gl. Enken Ane Larsdatter var da kun 51 år, men kunne ikke selv drive gården videre, da hun "ikke var bevaret i hovedet". Hun kom på aftægt hos sønnen på Holtegaard, til hun døde 24 år senere. 
Andersen, Jens (I147)
 
404 Jens Andersen, 1737 – 1803, like his father, was a tenant farmer in Lyngdrup. When he was 35, he married the 20-year old Ane Larsdatter Krog, 1752 – 1827. Great-great-grandmother Anne was the daughter of Lars Berthelsen Krog and Else Margrethe Berthelsdatter Kjærulf, from Gandrup farm in V.Hassing and she was also an aunt to my great-great-grandmother Else Margrethe Berthelsdatter on Nejst. Jens and Anne had three children :
Jens Jensen, born 01/06/1774, died young
Lars Jensen, born 03.02.1776 , d.6.6.1843
Else Margrethe Jensen, born 24/12/1784 , died young.

Also in this family - like at Nejst - the economy was solid at the time. When Jens was 58 years old in 1795, he became the owner of Holtegaard in Dronninglund parish. Holtegaard belonged to the Dronninglund Manor and the tenant farmers who did tenant farmer (serfdom) work for the Manor farm were at that time allowed to buy their farm. In 1776 Holtegaard as part of the Manor, was owned by brigadier Halling. There is a story that Halling when Jens Andersen approached him to buy Holtegaard, doubted that the "tacky looking tenant farmer from Lyngdrup" could pay very much, and set the price accordingly. Only afterwards was Halling told that Jens Andersen was one of the most affluent of his tenants, and Halling is said to have been annoyed at having sold the farm too cheaply.

Jens remained the owner of Holtegaard for eight years until his death in 1803 at the age of 66 years old. The widow Anne Larsdatter was then only 51 years old, but could not run the farm by herself as she "was not quite right in the head." She became a pensioner on her son’s farm, Holtegaard until she died 24 years later. 
Andersen, Jens (I147)
 
405 Jens Christensen 16? - 1680 was a merchant in Randers like his father. He was married to Karen Christensdatter and had three children: Kirsten, who was married to the grocer in Randers, Niels Nielsen Bay,
Cecilie, who was married to the grocer in Randers, Peder Lassen Hinger,
Christen Pedersen Spliid, b.11.7.1665, d.20.12.1732 
Christensen, Jens (I167)
 
406 Jens Christensen 16?? – 1680 var købmand i Randers ligesom faderen. Han var gift med Karen Christensdatter og havde tre børn:
Kirsten, som blev gift med købmand i Randers Niels Nielsen Bay,
Cecilie, som blev gift med købmand i Randers Peder Lassen Hinger,
Christen Pedersen Spliid, f.11.7.1665, d.20.12.1732 
Christensen, Jens (I167)
 
407 Jens Christensen ca.1725 - 1803 He was a farmer on Holtet in E. Hassing at the time of his marriage to Kirsten Otto Daughter ca.1721 - 1807 they had four sons:
Christen Jensen, b.1757
Jens Jensen, b.1759
Anders Jensen, b.1763, d.6.10.1829
Lars Jensen, b.1766

The farm Holtet, was first taken over by the eldest son, Christian, who, however, in 1805 transferred the farm to the next youngest 
Christensen, Jens (I155)
 
408 Jens Christensen ca.1725 – 1803 Han var gårdejer på Holtet i Ø. Hassing. I sit gteskab med Kirsten Ottosdatter ca.1721 – 1807 havde han fire sønner:
Christen Jensen, f.1757
Jens Jensen, f.1759
Anders Jensen, f.1763, d.6.10.1829
Lars Jensen, f.1766

Holtet blev først overtaget af den ældste søn, Christen, som imidlertid i 1805 overdrog gården til den næstyngste 
Christensen, Jens (I155)
 
409 Jens Christian Andersen 23.3.1799-13.11.1876 overtog som nævnt Holtet og havde faderen og stedmoderen på aftægt. I 1852 købte han Øster Laden, som familien da flyttede til. Jens Christian var gift med Anna Johanne Thomasdatter 21.5.1809-14.2.1881 som stammede fra Skrold, og som langt ude var i slægt med tip-tip-oldemor Ane på Nejst og tip-oldemor Else Margrethe på Holtegaard. Jens Christian og Anna Johanne blev mine oldeforældre, og deres grave findes stadig på kirkegård i Vester Hassing. De fik seks børn:

Anders Jensen, f.26.5.1834, d.27.10.1871
Thomas Jensen, f.26.4.1837, d.13.10.1910
Kirsten Jensen, f.18.4.1841, d.13.12.1843
Jens Jensen, f.24.8.1843, d.?
Anders Christian Jensen, f.17.1.1846, d.?
Niels Jensen, f.10.6.1851, d.? 
Andersen, Jens Christian (I151)
 
410 Jens Christian Andersen 23.3.1799-13.11.1876 took over the previously mentioned farm, Holtet and his father and stepmother lived there as pensioners. In 1852 he bought the Øster Laden, the family then moved to. Jens Christian was married Anna Johanne Thomasdatter
21.5.1809-14.2.1881 who originated from Skrold and was a distant relative to my great-great-great-grandmother Ane on Nejst and great-great- grandmother Else Margrethe from the farm, Holtegaard. Jens Christian and Anna Johanne were my great-grandparents, and their graves are still in the cemetery in Vester Hassing. They had six children :

Anders Jensen, b.26.5.1834 , d.27.10.1871
Thomas Jensen, b.26.4.1837 , d.13.10.1910
Kirsten Jensen, b.18.4.1841 , d.13.12.1843
Jens Jensen, b.24.8.1843 , d ?
Anders Christian Jensen, b.17.1.1846 , d ?
Niels Jensen, b.10.6.1851 , d ?
Andersen, Jens Christian (I151)
 
411 Jens Jensen 06/19/1887 - 19??; Uncle Jens was as I said only ten years when his mother died. In regard to his further upbringing on the farm Øster Laden, as mentioned in addition to the father - he had his brother and sister-in-law, but probably not so much his sister (my mother), she went to Sjælland and lived with a teacher and his family and later was a dairy (butter) maid on a farm in Vendsyssel until her marriage to my father.

Jens took over the Øster Laden in 1910 at his father's death, but sold it shortly after and became the Reeve for the area as well as a bank director in V. Hassing. He was married twice. His first wife Johanne Louise Kirstine Christensen 24.9.1894-19.2.1920 was the daughter of master baker in V.Hassing. She was twenty years old when they married in 1914 and died after only six years of marriage.

In 1924, when daughter Ellen Cathrine was 7 years, Uncle Jens married Johanne Wrist 01.04.1903-19?. Aunt Johanna was just 21 when she became stepmother to her husband’s 7-year-old daughter. Uncle Jens and Aunt Johanna had three additional children: 
Jensen, Jens (I860)
 
412 Jens Jensen 19.6.1887 - 19??; Onkel Jens var som sagt kun ti ar, da hans mor døde. I hans videre opvækst på Øster Laden deltog som nævnt foruden faderen - hans bror og svigerinde, men nok ikke så meget hans søster (min mor), for hun kom til Sjælland hos en lærerfamilie og blev senere mejerske på en gård i Vendsyssel inden sit ægteskab med min far.

Jens overtog Øster Laden i 1910 ved sin fars død, men solgte den kort efter og blev sognefoged og spare­kassedirektør i V. Hassing. Han blev gift to gange. Hans første kone Johanne Louise Kirstine Christensen 24.9.1894-19.2.1920 var datter af bagermester i V.Hassing. Hun var tyve år, da de blev gift i 1914, og døde efter kun seks års ægteskab.

I 1924, da datter Ellen Cathrine var 7 ar, giftede onkel Jens sig igen med Johanne Wrist 1.4.1903- 19??. Tante Johanne var kun 21, da hun blev stedmor til sin mands 7-årige datter Onkel Jens og tante Johanne fik yderligere tre børn: 
Jensen, Jens (I860)
 
413 John Fuller III is not shown on the official 'interment' list for this cemetery as of 2016, perhaps because there is no readable stone in the space for grave 372. Fuller, John III (I2089)
 
414 John Fuller the Elder; from his grandfather, James Fuller's Will; John Fuller of Colchester. Fuller, John (I2308)
 
415 joined the Evangelical Congregational Church of South Boston, her husband Sumner already being a founding member. Greenleaf, Mary H. (I58)
 
416 Joseph Fuller died February 13, 1813, Intestate; without a Will. However the Probate court administered the estate and ordered the assets sold to pay the debts. Each child received $140 after the debts and the widow received 1/3 of the real estate as her dower rights. Fuller, Deacon Joseph (I113)
 
417 Joseph was the 4th Deacon of the Second Congregational Church in Newton - situated in West Newton. Fuller, Deacon Joseph (I113)
 
418 Konf. 19 April 1903 i Aistrup Kirke Jørgensen, Jørgen Axelsen (I385)
 
419 La Nativite De Notre Dame Family F1220
 
420 Lake Pepin Half-Breed Land Tract
AHalf-Breed Tractwas a segment of land designated in the western states by the United States Government in the 19th century specifically for people of American Indian and European ancestry, known as mix bloods or half-breeds. The government set aside such tracts in several U.S. states, including Iowa, Nebraska, Kansas, Minnesota and Wisconsin.
Minnesota
Wabasha county and the town of Wabasha, in Minnesota were named in honor of an Indian Chief ofthe M’dewakantonwan Dahkotas, Chief Wa-pa-shaw, by Duncan Graham, a Scottish fur trader, whose wife was the granddaughter of Chief Wapashaw I. Wapashaw’s band along with the children from European and French Canadian fur traders and their native wives, camped along the Mississippi River in this area.
At treaty of 1830 Prairie du Chien, the Indian tribes represented were four bands of the Sioux, theSacs, Foxes, Iowas, Omahas,Otoes, and Missouri Indians surrendered all of their claims to the land in Western Iowa, Northwestern Missouri and especially the country ofthe DesMoines River Valley.The M’dewakantonwan Dahkotas, Wabasha’s band, had a special article (no.9) inserted in the treaty for the benefit of their half-blood relatives.
"The Sioux bands in council have earnestly solicited that they might have permission to bestow upon the half-breeds of their nation the tract of land within the following limits, to wit: Beginning atthe place called the Barn, below and near the village of the Red Wing Chief, and running back fifteen miles; thence, in a parallel line withLake Pepinand the Mississippi, about 32 miles, to a point opposite the river aforesaid; the United States agree to suffer said half-breeds to occupy said tract of country; they holding by the same title, and in the same manner that other Indian titles are held."

The United States agreed to allow these half-breeds to occupy this tract of country, holding title in the same manner that otherIndian titles wereheld (a Reserve). The Second Treatyof Prairie duChien (1830) was approved byU.S. Senate in February 1831, allowing these Metis to settle permanently and legally in the area specified.

Relinquishment
The half-breed or mixed-blood Sioux relinquished their rights to their Reserve on the west side of Lake Pepin, which was set up by article 9 of the Treaty of Prairie du Chien. In return for this relinquishment, the individual Indians, as provided by an Act of Congress of July 17, 1854, (10 Stat. 304) were allowed to select land allotments in the Reserve Area based on their family history and given Land Certificates entitling them to the land selected.

These Land Certificates were issued to claimants based on US Government qualifying affidavits in the years of 1854-56, however there was much controversy, speculation and even litigation over these Certificates in subsequent years.

In time“Lake Pepin”Half-Breed Certificates becamevery valuable to the holders and although a good idea at the time, many were tradedfor very little value or invested in unscrupulous land dealings. 
Source Source: S203 (S203)
 
421 Land and Homestead Records Repository Source: (R28)
 
422 Largest and most famous Cemetery in Paris (cimetière du Père Lachaise) Tenaille, Marie Jeanne (I19)
 
423 Lars Jensen, 02/03/1776 - 06/06/1843, married when he was 27 years old, the same year that his father died and he took over the farm, Holtegaard. From the farm transfer papers we see in detail his responsibilities to take care of his mother on the farm during her lifetime. His wife was, Karen Ottosdatter, 1776 – 1839. She was the daughter of Otto Larsen and Maren Simonsdatter from the farm “Store Kjærsgaard” near Dronninglund.

In 1813 when Lars and Karen had the first 4 of their 6 children, he bought Store Kjærsgaard, and in the following year he bought additional land to Holtegaard. They had a number of successful years until Karen Ottosdatter died in 1839at the age of 64. A year later he handed over the farm Holtegaard to his son Otto, and became a pensioner on the farm until his death three years later.

Lars Jensen and Karen Ottosdatter had 6 children which eventually were divided into several family farm lines:
Jens Larsen, 1804-1882, Rottruplinien,
Berthel Larsen, 1806-1855, Nørresundby line,
Maren Larsdatter, 1809-1897, Aslundlinien,
Otto Larsen, 1812-1890, Holtegaard line,
Niels Larsen, 1815-1899, Skelgaard line,
Else Margrethe Larsdatter, f.1819, died as a child.

Great-grandfather Otto Larsen chose the Holtegaard Line, which was his primary interest. But we must first talk about his siblings as I am in contact with several of their descendants.

Rottruplinien:
Jens Larsen first owned V. Nejsig, but from 1855 he owned North Rottrup . He was married to 1) Margrethe Nielsdatter (1811-1842) and 2) Johanne Amalie Larsdatter (1822-1874) and had a total of seven children. Of those, two mentioned:

A. Lars Jensen (1830-1899) owned Ø. Nejsig. With his wife Mette Kristine Madsdatter (1835-1912) he had four children, of which his son Niels Larsen (1875-1924), took over Ø. Nejsig and he was married to my paternal grandmother's niece Thomine Hansine Ingvardsen (1875-1948). Ø. Nejsig was taken over by their son, Lars Nejsig Larsen (1904-1945), who was married to Elna " Søster " Nielsen Gravholt (b.1912 ) , and whose son Niels Nejsig Larsen (b. 1943 ) is the current owner of the Ø. Nejsig. Another son, Lars Jensen and his wife became the great-grandparents to Marie Sørensen (b.1926), who is married to Peter Myhren (b.1922).

B. Niels Jensen (1834-1901) owned Gravholt. With his wife Marie Jacobi Christendatter (1843-1925) had eleven children. Via one of the sons was the paternal grandparents to the two sisters: Elna " Søster " Nielsen Gravholt (shown above) was married to his second cousin Lars Nejsig Larsen, and Kathrine " Trine " Nielsen-Gravholt ( b.1914 ) , who was married to Erik Larsen ( 1911-1994 ), Gl Kærsgaard Tylstrup, later North Ravnstrup . Via a daughter, they were also great-grandparents to Grethe Badsberg (b.1923), who was married to Erik Larsen's brother Niels "Nit" Larsen (1920-1996).

Nørresundby line:
Berthel Larsen was married to Christiane Sindalsdatter (1796-1844) and had an unmarried son and a daughter who married Høyer, and had seven children, of which the first six remained unmarried. There are probably only descendants of the seventh, who became a bookbinder in Copenhagen.

Aslundlinien:
Maren Larsdatter married her father’s cousin, Lars Jensen (1801-1865), Ø. Aslund, and they had one son and two daughters. The daughter Johanne Kirstine Laura Larsdatter (1848-1930) married Søren Roesdahl (1853-1922), and took over Ø. Aslund and had three daughters: Mathilde, married Høst, Larzetty, married Teisenberg and Edele, who was unmarried and took over Ø. Aslund after parents. (The Karen Roesdahl, who now has the farm Baalen in Gandrup, is the grandson of Soren Roesdahl’s brother Christian. She has a daughter who lives in Dyrlægegården Farm in Gandrup where my parents lived before they moved to Hougaard's Mølle).

Maren Lars daughter's second daughter, Jensine Karoline Fred Larsdatter (1852-1930) married her cousin, Lars Ottosen, who was my paternal grandmother's brother.

Skeletons yard line:
Niels Larsen married Marie Pedersdatter (1806-1883), who was the widow of Skelgaarden, and they had three daughters, one of whom was married Buhl, the other died unmarried age of 27 and the third at 19.

Holtegaard line:
Great-grandfather Otto Larsen, 1812 – 1890, took over Holtegaard in 1840 when he was 28 years old. At the same time, he married the 17 -year-old daughter Mette Christendatter 1823-1905, daughter of farmer Christen Christensen and Inger Andersdatter from Str. Søraa.

Like his father Otto expanded the farm by the purchase of additional land. Furthermore in 1855, he took over V. Nejsig from his brother, Jens, but sold the farm two years later. Great-grandfather Otto lived until he was 77; great-grandmother Mette until she was 82. They had 12 children, of whom grandmother was number two:

Karen Ottosdatter, 1842-1916
Inger Marie Ottosdatter, 22.2.1843-13.8.1915
Lars Ottosen, 1844-1912
Christian Ottosen, 1846-1918
Else Margrethe Ottosdatter, 1848-1910
Carl Jens Arenstorff Ottosen, 1850-1934
Johanne Marie Ottosdatter, 1852-1934
Jens Ottosen, b.1854, died young
Berthel Ottosen, b.1856, died young
Bertel Line Ottosdatter, 1859-1914
Jens Berthel Ottosen, 1860-1945
Guido Dusine Ottosdatter, 1862-1941

While we - the family in the mill farm basically knew nothing grandfather's siblings and their descendants, we were not only aware of my grandmother's siblings, but also had a close relationship with several of their children and grandchildren. 
Jensen, Lars (I145)
 
424 Lars Jensen, 3.2.1776 - 6.6.1843, blev gift 27 år gl. - samme år, som han ved faderens død overtog Holtegaard. Af overtagelsespapirerne fremgår detaljeret, hvilke aftægtsforpligtelser han fik overfor moderen. Hans kone var: Karen Ottosdatter, 1776 – 1839. Hun var datter af Otto Larsen og Maren Simonsdatter, Store Kjærsgaard ved Dronninglund.
I 1813 - da Lars og Karen havde fået de første 4 af deres 6 nedennævnte børn - købte Lars Store Kjærsgaard, ligesom han i de følgende ar købte yderligere jorder til Holtegaard. De fik således en række fremgangsrige år, indtil Karen Ottosdatter døde 64 år gl. i 1839. Året efter overdrog den jævnaldrende enkemand Holtegaard til sønnen Otto og kom selv på aftægt hos ham og hans kone til sin død 3 år senere.

Lars Jensen og Karen Ottosdatter's 6 børn er af Kr. Værnfelt (se kildefortegnelse) opdelt i flere linier:
Jens Larsen, 1804-1882, Rottruplinien,
Berthel Larsen, 1806-1855, Nørresundbylinien,
Maren Larsdatter, 1809-1897, Aslundlinien,
Otto Larsen, 1812-1890, Holtegaardlinien,
Niels Larsen, 1815-1899, Skelgaardlinien,
Else Margrethe Larsdatter, f.1819, død som barn.

Oldefar Otto Larsen tegner sig altså for Holtegaardlinien, som har primær interesse. Men vi skal først se lidt på hans søskende, da jeg har tilknytning til flere af deres efterkommere.

Rottruplinien:
Jens Larsen ejede først V.Nejsig, men fra 1855 Nørre Rottrup. Han var gift med 1) Margrethe Nielsdatter (1811-1842) og 2) Johanne Amalie Larsdatter (1822-1874) og havde ialt syv børn. Af dem skal to omtales:
A. Lars Jensen (1830-1899) ejede ø. Nejsig. Med sin kone Mette Kristine Madsdatter (1835-1912) fik han fire børn, deraf sønnen Niels Larsen (1875-1924), som overtog ø. Nej­ sig og var gift med min farmors niece Thomine Hansine Ing­vardsen (1875-1948). ø.Nejsig blev videreført af deres søn, Lars Nejsig Larsen (1904-1945), som var gift med Elna "Søster" Nielsen-Gravholt (f.1912), og hvis søn Niels Nejsig Larsen (f . 943) er den nuværende ejer af ø. Nejsig. Via en anden søn blev Lars Jensen og hans kone iøvrigt oldeforældre til Marie Sørensen (f.1926), som er gift med Peter Myhren (f.1922).
B. Niels Jensen (1834-1901) ejede Gravholt. Med sin kone Marie Jacobi Christensdatter (1843-1925) fik han elleve børn. Via en af sønnerne blev de farforældre til de to søstre: Elna "Søster" Nielsen-Gravholt, der jfr. ovenfor blev gift med sin halvfcetter Lars Nejsig Larsen, og Kathrine "Trine" Nielsen-Gravholt (f.1914), som blev gift med Erik Larsen (1911-1994), Gl. Kærsgaard i Tylstrup, senere Nørre Ravnstrup. Via en datter blev de endvidere oldeforældre til Grethe Badsberg (f.1923), som blev gift med Erik Larsens bror Niels "Nit" Larsen (1920-1996).

Nørresundbylinien:
Berthel Larsen var gift med Christiane Sindalsdatter (1796-1844) og havde en ugift søn samt en datter, som blev gift Høyer og fik syv børn, hvoraf de første seks forblev ugifte. Der er antagelig kun efterkommere efter den syvende, som blev bogbinder i København.

Aslundlinien:
Maren Larsdatter blev gift med sin fars fætter på mødrene side Lars Jensen (1801-1865), øster Aslund, og fik en søn og to døtre.
Datteren Johanne Kirstine Laura Larsdatter (1848-1930) blev gift med Søren Roesdahl (1853-1922), overtog øster Aslund og fik tre døtre: Mathilde, gift Høst, Larzetty, gift Teisen, og Edele, som var ugift og overtog øster Aslund efter forældrene. (Den Karen Roesdahl, som nu har gården Baalen i Gandrup, er barnebarn af Søren Roesdahls bror Christian. Hun har en datter, som bor i Dyrlægegården i Gandrup, hvor mine forældre boede, inden de flyttede til Hougaards Mølle).

Maren Larsdatters anden datter, Jensine Karoline Frederikke Larsdatter (1852-1930) blev gift med sin fætter Lars Otto­ sen, som var min farmors bror.

Skelgaardlinien:
Niels Larsen blev gift med Marie Pedersdatter (1806-1883), som var enke på Skelgaarden, og fik tre døtre, hvoraf den ene blev gift Buhl, den anden døde ugift som 27-årig og den tredie som 19-årig.

Holtegaardlinien:
Oldefar Otto Larsen, 1812 – 1890 overtog Holtegaard i 1840, da han var 28 år. Samtidig blev han gift med den 17 årige Mette Christensdatter 1823 – 1905, datter af gårdmand Chris en Christensen og Inger Andersdatter, Sdr. Søraa.

Ligesom faderen udvidede Otto ved køb af yderligere jorder. Endvidere overtog han i 1855 V. Nejsig fra sin bror Jens, men solgte gården igen to år senere. Oldefar Otto levede, til han blev 77, oldemor Mette til hun blev 82. De fik ikke mindre end 12 børn, hvoraf farmor var nummer to:
Karen Ottosdatter, 1842-1916
Inger Marie Ottosdatter, 22.2.1843-13.8.1915
Lars Ottosen, 1844-1912
Christen Ottosen, 1846-1918
Else Margrethe Ottosdatter, 1848-1910
Carl Jens Arenstorff Ottosen, 1850-1934
Johanne Marie Ottosdatter, 1852-1934
Jens Ottosen, f.1854, død som lille
Berthel Ottosen, f.1856, død som lille
Bertelline Ottosdatter, 1859-1914
Jens Berthel Ottosen, 1860-1945
Guido Dusine Ottosdatter, 1862-1941
Mens vi - familien i Møllen - stort set intet kendte til farfars søskende og deres efterkommere, har vi ikke alene haft kendskab til farmors søskende, men også et nært for­ hold til flere af deres børn og børnebørn.

I det følgende kapitel skal vi se nærmere på farmors søskende og deres efterkommere. 
Jensen, Lars (I145)
 
425 Laurids Bjorn Christensen Spliid 6.9.1695-23.3.1769 was a pastor like his father, and he too was married to a pastor's daughter Anne Catrine Steenfeldt 27.5.1697-2.7.1778. They had one daughter and six sons, two of whom died young. Laurids became 74 years old, while his wife survived him for nine years and was 81.Their children were:

Christen Spliid, b.28.8.1731, d.5.11.1764
Jens Spliid, b.29.12.1732, d?
Marie Spliid, b.16.7.1734, d.6.5.1801
Hans Lorentz Spliid, b.14.9.1735, d.1822
Peder Spliid, b.1.2.1737, d.29.7.1795
Niels Spliid, b.15.8.1738, d. after 1762
Jørgen Spliid, b.6.3.1741, d.10.6.1814

Apparently, none of their kids became pastors. 
Spliid, Laurids Bjørn Christensen (I163)
 
426 Laurids Bjørn Christensen Spliid 6.9.1695-23.3.1769 var præst ligesom faderen, og også han var gift med en præstedatter Anne Catrine Steenfeldt 27.5.1697-2.7.1778De fik en datter og seks sønner, hvoraf to døde som små. Laurids blev selv 74 År gammel, mens hans kone overlevede ham i ni år og blev 81. Deres børn var:

Christen Spliid, f.28.8.1731, d.5.11.1764
Jens Spliid, f.29.12.1732, d.?
Marie Spliid, f.16.7.1734, d.6.5.1801
Hans Lorentz Spliid, f.14.9.1735, d.1822
Peder Spliid, f.1.2.1737, d.29.7.1795
Niels Spliid, f.15.8.1738, d.efter 1762
Jørgen Spliid, f.6.3.1741, d.10.6.1814

Tilsyneladende blev ingen af disse børn præster. 
Spliid, Laurids Bjørn Christensen (I163)
 
427 Laurits Bjørn Spliid, 31.1.1770-3.8.1845: Han genoptog traditionen og blev fra 1792 sognepræst i Horsens-Hammer og fra 1830 i V. Hassing, hvor han tillige var konsistorialråd. Han blev på sin 23 års fødselsdag gift med den seks år ældre købmandsdatter fra Aalborg

Nille Marie Sørensdatter Haaslund, 15.7.1764-25.10.1800 Med hende fik han fire døtre og to sønner. Da de havde været gift I knapt syv år, og det yngste barn endnu ikke var blevet et år, døde Nille Marie 36 år gammel. Året efter giftede Laurits sig igen. Hans anden kone var

Ane Catrine Soelberg, 29.11.1773-9.12.1832 datter af hans fars kusine. De fik ni børn og var gift i 31 år, indtil hun døde 59 år gammel. Laurits levede derefter som enkemand i tretten år, til han døde 75 år gammel. Han blev begravet på V. Hassing kirkegård.
Hans mange børn var:

Ane Margrethe Spliid, f.8.12.1793, d.20.5.1794
Ingeborg Marie Spliid, f.24.4.1795, d.7.6.1859
Søren Haaslund Spliid, f.27.4.1796, d.?
Ane Margrethe Spliid, f.16.7.1797, d.15.3.1821
Hans Lorenz Spliid, f.11.9.1798, d.?
Petrine Bredahl Spliid, f.21.12.1799, d.30.3.1840

Adam Spliid, f.30.10.1802, d.9.5.1814
Nille Marie Spliid, f.15.12.1803, d.?
Jørgen Peter Spliid, f.28.8.1805, d.16.9.1892
Laura Sofie Spliid, f.2.1.1807, d.11.11.1887
Peder Gandrup Spliid, f.6.12.1808, d.17.4.1881
Marie Spliid, f.15.3.1810, d.16.8.1893
Ane Catrine Spliid, f.11.5.1811, d.?
Laurits Bjørn Spliid, f.31.7.1812, d.4.12.1895
Adamine Spliid, f.22.5.1814, d.4.5.1903

Flere af disse børn kom til landbruget. Ingen af dem blev præster. 
Spliid, Laurits Bjørn (I159)
 
428 Laurits Bjørn Spliid, 31.1.1770-3.8.1845: He resumed the tradition and in 1792 became the Vicar of Horsens-Hammer and 1830 in V. Hassing , where he also was konsistorialråd (an achievement title given to Vicars). On his 23th birthday, he married with six year older grocer's daughter from Aalborg

Nille Marie Sørensdatter Haaslund, 15.7.1764-25.10.1800, and they had four daughters and two sons. When they had been married for almost seven years and the youngest child was not yet been one year old, Nille Marie died at the age of 36. The following year Laurits married again. His second wife was: Ane Catrine Soelberg, 29.11.1773-9.12.1832, daughter of his father's cousin. They had nine children and were married for 31 years when she died at the age of 59. Laurits then lived as a widower for thirteen years until he died at 75 years old. He was buried in V. Hassing cemetery. His many children were:

Ane Margrethe Spliid , b.8.12.1793 , d.20.5.1794
Ingeborg Marie Spliid , b.24.4.1795 , d.7.6.1859
Soren Haaslund Spliid , b.27.4.1796 , d ?
Ane Margrethe Spliid , b.16.7.1797 , d.15.3.1821
Hans Lorenz Spliid , b.11.9.1798 , d ?
Petrine Bredahl Spliid , b.21.12.1799 , d.30.3.1840

Adam Spliid , b.30.10.1802 , d.9.5.1814
Nille Marie Spliid , b.15.12.1803 , d ?
Jørgen Peter Spliid , b.28.8.1805 , d.16.9.1892
Laura Sofie Spliid , b.2.1.1807 , d.11.11.1887
Peder Gandrup Spliid , b.6.12.1808 , d.17.4.1881
Marie Spliid , b.15.3.1810 , d.16.8.1893
Ane Catrine Spliid , b.11.5.1811 , d ?
Laurits Bjøn Spliid , b.31.7.1812 , d.4.12.1895
Adamine Spliid , b.22.5.1814 , d.4.5.1903

Several of these children went into agriculture. None of them were vicars. 
Spliid, Laurits Bjørn (I159)
 
429 Laurits Bjørn Spliid, 31.7.1812-4.12.1895 blev min oldefar. Ligesom sine søskende fulgte han ikke traditionen op og blev præst, men valgte at blive gårdejer i V. Hassing. Han blev 30 år gl. gift med den tre år yngre Johanne Kirstine Pedersdatter, 23.12.1815-29.6.1892 som var datter af en anden gårdejer i V. Hassing. Han slægtede heller ikke sin far på med hensyn til børnerigdom, idet de kun fik to børn:

Thomas Peter Lauridsen Spliid, f.1843, d.1915
Laura Kathrine Spliid, f.2.12.1849, d.10.5.1898

Laura Kathrine blev min mormor. 
Spliid, Laurits Bjørn (I157)
 
430 Laurits Bjørn Spliid, 31.7.1812-4.12.1895 was my great-grandfather. Like his siblings, he did not follow the ancestral practice of becoming a pastor, but chose instead to become a farmer in V. Hassing. He was 30 years old when he married the three year younger Johanne Kirstine Pedersdatter, 23.12.1815-29.6.1892, daughter of another farmer in V. Hassing. He also did not follow his ancestral practice of having a wealth of children as they only had two, they were:

Thomas Peter Lauridsen Spliid, f.1843, d.1915
Laura Kathrine Spliid, f.2.12.1849, d.10.5.1898

Laura Kathrine was my grandmother. 
Spliid, Laurits Bjørn (I157)
 
431 Lavenham Parish Record: Baptims Date Jan 1, 1622 Cole, Elizabeth (I24)
 
432 Lidia [dup. Lydia], d. Joseph and Lidia [dup. Lydia], Feb. 15, 1691. [Feb. 10. MR] Fuller, Lydia (I2128)
 
433 likely Aujeurres. Family F396
 
434 Likely died befrore 1618 as he is not listed in his grandfather's (James Fuller) will, written in 1618. Willchyn, John (I2311)
 
435 likely located here, however no records. Pernot, Gervais (I6026)
 
436 Listed as the son of Gregory & Ann Hacker of Lavenham Willchyn, Edward (I2310)
 
437 lived at Baissey. Argenton, Nicolle (I6517)
 
438 Lived with her parents all her life Faribault, Lucy Virginia (I5839)
 
439 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Barker, C.V. (I2757)
 
440 Lord Selkirk wrote a letter to Graham acknowledging Graham's letters of Oct 11 and Dec 7 [1816] where he discussed the success Graham had in trading to date and gives specific instructions on what he wanted Graham to do in the future. Selkirk felt that Graham should remain at the trading post over the winter to ensure there was no conflict between the various bands of Indians. Graham, Captain Duncan (I127)
 
441 lung cancer Cratte, Charles Edward (I830)
 
442 Manifest says age 39, which is correct. Déchanet, Sébastien Constantin (I20)
 
443 Manoir Giffard Family F1226
 
444 Marriage record indicates 1858 Grimm, William (I820)
 
445 Marriage record shows that Abraham Nelson was from Mistley, Essex Family F841
 
446 Marriage record shows that she was 18 at the time of marriage McNare, Rachel (I5799)
 
447 Married George Klaiber Fuller, Mary C. (I5827)
 
448 Married Harry Maginnis Fuller, Josephine S. (I4405)
 
449 Married John Farnham Hartwell, Eunice Lenora (I573)
 
450 Marrriage Date as recorded in the Watertown Vital Records; MARRIAGE:
Nathanel and Bethiah Fuller, Feb. 27, 1684/5. 
Family F901
 
451 Mary H. Fuller admitted to the South Church Andover. Greenleaf, Mary H. (I58)
 
452 Massachusetts Vital Records to 1850 (Online Database: NewEnglandAncestors.org, New England Historic Genealogical Society, 2001-2010). Source Source: S106 (S106)
 
453 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Family F852
 
454 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Family F835
 
455 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Family F833
 
456 Milton Glen Fuller was awarded the British War and Victory Medals. Fuller, Milton "Glen" (I243)
 
457 Min Søster, Laura Kathrine – “Ditte” - Eriksen f.10.7.1903
blev født i Gandrup. Hun fik huslig uddannelse og havde bl.a. været husbestyrerinde i København, da hun 37 ar gl blev gift med dyrlrege i Hjallerup, Jens Anton Jensen 23.12.1893-13.1.1972

Jfr. kap.7 var Ditte og han næstsøskendebørn, idet han var sønnesøn af vores morfars bror Anders. Han var enkemand med fire børn pa dengang 14, 13, 11 og 7 år
Selv fik Ditte dattersen:

Hanne Ramsgaard Jensen, f 6.4.1943-12.27.2015 
Eriksen, Laura Katherine "Ditte" (I186)
 
458 Molly Source Source: S31 (S31)
 
459 Morfar Thomas Jensen, 26.4.1837-13.10.1910
og
Mormor Laura Kathrine Spliid, 2.12.1849-10.5.1898 blev gift 11.6.1875, da han var 38 og hun 26 år. De fik syv børn, men de har ikke haft det let. Fire af børnene døde som små - to af dem endda næsten samtidig og vistnok af difteritis. Børnene var:

Laurits Bjørn Spliid Jensen, f.31.7.1876, d.25.1.1941
Jens Christian Jensen, f.25.8.1878, d.23.5.1880
Ane Johanne Jensen, f.28.3.1880, d.26.10.1961
Jenny Christine Jensen, f.29.5.1881, d.19.4.1884
Jens Christian Jensen, f.9.11.1883, d.11.4.1884
Johan Christian Jensen, f.16.8.1885, d.14.1.1886
Jens Jensen, f.19.6.1887

Foruden min mor levede således kun brødrene Laurits og Jens. Og .disse tre søskende mistede tilmed deres mor, da de var henholdsvis 21, 18 og 10 år. Hun blev kun 48 år. Morfar kom til at bo det meste af sit liv på Øster Laden, som han flyttede til med sine forældre, da han var 15 år, som han selv overtog, da han var 26, og som var hans hjem, til han døde 73 år gl. i 1910. 
Spliid, Laura Kathrine (I210)
 
460 Mormor havde ikke andre søskende end broderen: Thomas Peter Lauridsen Spliid 7.3.1843-21.8.1915. Han blev ejer af Skovgaard, Skovshoved ved Hals, og flyttede senere til Hals, hvor han i en årrække var sognefoged. Han blev i 1871 gift med Ane Johanne Jensine Knudsdatter Toft 22.3.1847-5.8.1928 ædste søster til førnævnte Elisabeth Toft, gift med farfars bror Knud Christian Eriksen - til Jens Justesen Toft, gift med farmors niece Jensine Marie Jensen - og til Inger Laurette Toft, gift med farmors bror Jens Berthel Ottosen.
De fik børnene:
1 Maren Spliid, f.11.3.1872, d.16.7.1951.
2 Kirstine Spliid, f.18.5.1874, d.28.11.1942.
3 Knud Spliid, f.1877, d.30.3.1878
4 Laurits Bjørn Spliid, f.12.5.1879, d.17.10.1955.
5 Knudsine Spliid, f.4.10.1881, d?
6 Knud Spliid, f.23.7.1884, d.5.8.1960.
7 Peder Gandrup Spliid, f.1888, d.22.11.1948.
8 Andreas Marius Spliid, f.20.12.1890, d.25.1.1964.

Selvom Thomas med sin kone og deres børn - som altså har været min mors fætre og kusiner - boede nær ved V.Hassing, mener jeg ikke, at man i mit barndomshjem havde noget samvær med dem. Flere af børnene udvandrede altså ogsa til Amerika, og min mor havde måske heller ikke opretholdt forbindelsen med sin morbror efter sin mors tidlige død. Jeg er faktisk først nu kommet pa sporet af Thomas og hans familie – på samme made som jeg først nu er kommet pa sporet af min farfars søskende og deres børn. 
Spliid, Thomas Peter Lauridsen (I1326)
 
461 Mormors slægt går helt tilbage til 1500-1600 tallet. Den adskiller sig fra de andre slægter ved ikke at stamme fra Vendsyssel og ved først i 7. slægtled (min oldefar) at få tilknytning til landbruget her på egnen.

Den først kendte var Christen Spliid; Han var købmand i Randers. Hans kone kendes ikke, men de antages at have haft børnene:

Ingeborg Christensdatter
Anne Christensdatter
Inger Christensdatter
Jens Christensen, f. ? , d.1680 
Spliid, Christen (I169)
 
462 Mother was May Harvey Greenleaf, Mary H. (I58)
 
463 Move To Canada
Dora was born in Calgary in Oct 1904 and we know from his homestead papers that the family lived just outside Carbon, Alberta, Canada on the NW Sec 2, Twp 29, Rng 23 W4 continuously from Nov 1904 until March 31, 1908, when he made application for land ownership. The land title for this quarter section was granted 23 June 1908 and he was granted Canadian citizenship 23 April 1908. Life was difficult in the beginning; they lived in tents on the homestead until the first house was built of logs. They planted big gardens and had a large root cellar to keep vegetables over the winter. There were plenty of rabbits and prairie chickens for hunting and CW went to Calgary a few times to work. In 1917 CW purchased the school land portion of NE11, Twp29, Rng23 W4 which was above the ravine down to the coal mine entrances and the Knee Hill Creek. The area along the creek contained several coal mines and CW is named on a lease in 1920 when the family started the 'Fuller' coal mine and extracted coal from this mine for some years. The mine had a rail system where ponies pulled coal cars in and out of the mine at the bottom of the coulee and a cable winch system driven by horses pulled the cars up the hill to a tipple which dumped the coal into horse drawn wagons. They would haul coal to Calgary with horse drawn wagons and then bring back supplies. Babe Fuller said that everything came in barrels, rice, beans, coffee, flour and dried fruit. Charles built a house at the top of the hill where the family stayed. He also built a two story rooming house down on the flats below the mine, where the miners stayed and where there was always a big family atmosphere. This was especially true at meal time as the family also ate at the rooming house where Grace did the cooking and rooming house activities with the help of her girls. In 1923 the railroad connected Carbon and ran along the creek near the mines. We know the family owned and ran the mine until 1926 and we know that coal was mined until 1930, when Alfred Fox owned it. At some point a rail spur and a system for loading rail cars directly from the mine was installed. One story was that Charles borrowed money and mortgaged this expansion, but we have not found evidence of that. Another story is that the mine may have run into another existing mine to the west. The Fullers of Carbon were part of the mining community with tragic results; Alfred lost his life in a mining accident and both Jesse and Harry lost their lives as a result of mining incidents. 
Fuller, Charles Woodman (I9)
 
464 My Grandma's lineage goes back to 1500-1600’s. It differs from the other family lines in that it does not go back to Northern Jutland and did not have 7 in the first generation (my great grandfather) and were not connected to agriculture in these parts.

The first known ancestor was Christen Spliid; He was a merchant in Randers. His wife is unknown, but they are believed to have had four children:
Ingeborg Christensdatter
Anne Christensdatter
Inger Christensen Daughter
Jens Christensen, b.? , d.1680 
Spliid, Christen (I169)
 
465 My sister, Laura Kathrine - "Ditte" - Eriksen f.10.7.1903
Born in Gandrup. She had domesticate education and had, been a housekeeper in Copenhagen and when she was 37 years old married a veterinarian from Hjallerup, Jens “Anton” Jensen 23.12.1893-13.1.1972

You can see in Chapter 7 that Ditte was Anton’s second cousins, since he was the grandson of our grandfather's brotherAnders. At the time of the marriage he was a widower with four children 14, 13, 11 and 7 years.
Ditte had one daughter, Hanne Ramsgaard Jensen, born 4.6.1943-27.12.2015 
Eriksen, Laura Katherine "Ditte" (I186)
 
466 mylo displastic syndrome Andrews, James White (I1613)
 
467 Name from death record, family bible and grave stone. Fuller, Jesse A. (I228)
 
468 name given in parish record spelled Marie Josette Hautbois, but in general parish records of Quebec, surname should really be Aubois. Aubois, Marie Josephe (I5736)
 
469 Name in the Records was spelled "Childe" Child, Benjamin Sr. (I2315)
 
470 Name on her baptism record is "Isabelle" but marriage record shows a name of "Elizabeth". The name of the Mother on the baptism records of her children (in Latin) was "Isabella".
1870 Census: Name: Elizabeth 
Cratte, Isabelle Elizabeth (I31)
 
471 Name shown as Susan Nellson Nelson, Susan (I1982)
 
472 Name shown as Susan Nellson Nelson, Susan (I1982)
 
473 named in death record for daughter Anne. May 2013. Tresse, Martin (I8225)
 
474 named the town of Wabasha MN (originally Wabashaw), after his wife's grandfather, Chief Wapashaw I. Graham, Captain Duncan (I127)
 
475 Nazareth Methodist Episcopal Church. Methodist Church Records: Valley Forge, Pennsylvania: Eastern Pennsylvania United Methodist Church Commision on Archives and History. Source Source: S54 (S54)
 
476 Nickname L'américain (the American) Martin, Simon Edourd (I8244)
 
477 No church death or burial record found and he was not on the 1880 census. Déchanet, Johan (I754)
 
478 no headstone Poole, Lulu Frances (I12)
 
479 no record at Arbigny-s/s-Varennes, nor Bize (Anrosey). Casot, Jeanne (I5894)
 
480 no records Family F133
 
481 No. 809174 Sapper in 4th Battalion Canadian Railway Troops Fuller, Harry Vincent (I241)
 
482 Norge Andersdatter, Inger (I183)
 
483 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Family F837
 
484 Not a relative to the Fuller family in Carbon, Alberta Fuller, Marc B. (I6887)
 
485 not alive in 1910 census. Jacobs, Clyde (I5795)
 
486 not found on Andilly records though. Briffaut, Michel (I5920)
 
487 not in Montigny-le-Roi. Family F155
 
488 Not in Montigny-le-Roi. Family F156
 
489 Not on 1870 census. Fuller, Eugene L. (I4602)
 
490 not on 1870 census. Fuller, Minnie J. (I4601)
 
491 not on the 1840 Census Fuller, Sarah Eliza (I4595)
 
492 Not on the 1870 Census Cratte, George Edward (I814)
 
493 Not on the 1920 census Brown, Genevia (I6840)
 
494 Note from Jim Ward 121111 Family F472
 
495 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Hagel, K.R. (I2664)
 
496 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Wright, S.L. (I5878)
 
497 Note spelling of last name was "Hervey" Stephens, Tamzen (I2272)
 
498 Note: evidence shows that the spelling of her last name was Behrens as shown on her death certificate 1937-MN-016416 (we have not seen a copy of this). Other publications have anlicized the name to 'Burns'. Behrens, Matilda (I852)
 
499 Notre Dame De La Visitation Family F1105
 
500 Notre Dame De Quebec Family F1064
 

      «Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next»

Existing Site